Skip to Content

Публична покана 11-25 септември 2015

Публична покана с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН" в две обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1: "Осигуряване на самолетни билети във връзка с изпълнението на проект: "Мрежата за чужди инвазивни видове в Югоизточна Европа - Инструмент за управление на чуждите видове в България (East and South European Network for Invasive Alien Species - a tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS))", съфинансиран от ФМ на ЕИП (2009 – 2014 г.);"


Обособена позиция № 2: "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на ИБЕИ".
 

Офертите трябва да бъдат адресирани до Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр. София, бул. "Цар Освободител" No 1, Деловодство, втори етаж в срок до 17:00 часа на 25.09.2015 г., включително.

Публичната покана, документацията за участие и образците на документите се намират в прикрепените файлове в секция Attachment под текста.

Протокол на комисията (от 6 октомври 2015 г.)

Договор

 

Във връзка с приключилото изпълнение на договорите по Публична покана с предмет „Осигуряване на пътници и багаж за нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН”, обособени позиции 1 и 2, ИБЕИ - БАН възстанови банковите гаранции на АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД.

 


Архив на изтекли публични покани

 

AttachmentРазмер
Publichna_pokana_11-09-2015.pdf929.06 KB
Dokumentaciya_IBEI_samoletni_bileti_11-09-2015.pdf421.51 KB
Obrazci_dokumenti_samoletni_bileti_10-09-2015.doc433 KB