Skip to Content

Архив на открити процедури по ЗОП

2016

  • Доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи по проекти на ИБЕИ - БАН в шест обособени позиции (линк)
  • Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН (линк)

2015

  • Отпечатване на "Червена книга на Република България: Том I Растения и гъби, Том II Животни, Том III Природни местообитания" на български и на английски език и тиражиране на DVD на електронното издание на български език" (линк).

2014

  • Отпечатване на "Червена книга на Република България: Том I Растения и гъби, Том II Животни, Том III Природни местообитания" на български и на английски език и тиражиране на DVD на електронното издание на български език" (линк)