Skip to Content

Публична покана 11-21 август 2015

Публична покана с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН в три обособени позиции:


Обособена позиция № 1: Осигуряване на самолетни билети във връзка с изпълнението на проект: "BG03.02-03: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (FEMA)", съфинансиран от ФМ на ЕИП (2009 – 2014 г.);  

Обособена позиция № 2: Осигуряване на самолетни билети във връзка с изпълнението на проект: "Мрежата за чужди инвазивни видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чуждите видове в България (East and South European Network for Invasive Alien Species – a tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS)", съфинансиран от ФМ на ЕИП (2009 – 2014 г.);

Обособена позиция № 3: "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на ИБЕИ"

Офертите трябва да бъдат адресирани до Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, гр. София, бул. "Цар Освободител" No 1, Деловодство, втори етаж в срок до 17:00 часа на 21.08.2015 г., включително.

 

Публична покана

Документация за участие

Образци на документите

Протокол от заседанията на Комисията (24 и 28 август 2015 г.)

Заповед на Директора на ИБЕИ-БАН (187 / 01.09.2015)

 


Архив на изтекли публични покани