Skip to Content

Осигуряване на самолетни билети за нуждите на ИБЕИ-БАН в четири обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА ИБЕИ-БАН В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 
Обособена позиция No. 1: "Осигуряване на самолетни билети във връзка с изпълнението на проект: "Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – Средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България /East and South European Network for Invasive Alien Species – A tool to support the management of alien species in Bulgaria (ESENIAS-TOOLS), Съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014 г.";
 
Обособена позиция No. 2: "Осигуряване на самолетни билети във връзка с изпълнението на проект: "Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (FEMA)", Съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014";
 
Обособена позиция No. 3: "Осигуряване на самолетни билети във връзка с изпълнението на проект: "Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (IBER GRASS)", съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009–2014";
 
Обособена позиция No. 4: "Осигуряване на самолетни билети за нуждите на ИБЕИ".
 
 
Прикачени файлове:
 
 
 
 
 
Договори по обособените позиции:
AttachmentРазмер
IBEI_samol_ biletii_lazt_07.03.2016.pdf988.43 KB
Puplichna pokana 07_03_2016.pdf4.65 MB
Prilojenia_IBEI_samol_ biletii_07.03.2016.doc536.5 KB
Protokol 24_03_2016.PDF2.72 MB
Dogovor N1 25 03 2016.pdf7.18 MB
Dogovor N2 25 03 2016.pdf6.71 MB
Dogovor N3 25 03 2016.pdf6.69 MB
Dogovor N4 25 03 2016.pdf5.32 MB