free html5 templates

ОРАНЖЕРИЯ

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

Оранжерията на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (БАН) е място за провеждане на научни изследвания, размножаване на ценни видове растения и съхраняване на техния генофонд. Вратите й са отворени за посещения и обучения на ученици, студенти и докторанти.

© Copyright 2019 ИБЕИ, БАН - Всички права запазени