web design templates

Колекция от лечебни и етеричномаслени растения

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

Колекцията съдържа повече от 120 вида лечебни и етеричномаслени растения и е създадена с цел да:

  • съхранява генетичен материал от български лечебни и етеричномаслени растения и техни елитни сортове;
  • предоставя база за обучение на ученици, студенти и докторанти;
  • предоставя знания за действието и приложението на български лечебни, етеричномаслени и отровни растения;
  • предоставя на заинтересовани лица и фирми посадъчен материал; 
  • предоставя свеж растителен материал за научни изследвания.

© Copyright 2019 ИБЕИ, БАН - Всички права запазени