Skip to Content

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и материали за нуждите на ИБЕИ-БАН в 6 обособени позиции

Дата на публикуване: 11.09.2018 г.

Документи:

1. Обява

2. Информация

3. Документация

4. Образци на документи

5. Информация за удължаване на срока за подаване на оферти (дата на публикуване 27.09.2018 г.)

6. Протокол (15.10.2018 г.)

 

ДОГОВОРИ

- Договор (позиция 1)

- Договор (позиция 2)

- Договор (позиция 3)

- Договор (позиция 6)

 

ПОКАНИ

- Покана за позиция 4 (22.11.2018 г.)

- Покана за позиция 5 (22.11.2018 г.)

- Протокол (07.12.2018 г.)

- Договор (позиция 4) (11.12.2018 г.)