Skip to Content

Teodora Ivanova

Personal information

Contacts

tai[at]bio.bas.bg

23, Acad. G. Bonchev St., 1113 София, България

Curriculum vitae

Образование

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, PhD in Botany, 2013 Topic: In vitro cultivation of Ruscus aculeatus L. and Ruscus hypoglossum L.

Sofia University, MS in Plant Biotechnology, 2005
Sofia University, BS in Biotechnology, 2003

Academic Possitions

Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS, Assistant Professor, 2013-current
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, BAS, Research associate, 2010-2013
Institute of Botany, BAS, Plant biotechnology lab assistant/PhD Student, 2003-2010

Research interests

Ethnobotany, local diets, and ecosystem services
Ex situ plant conservation, seed biology, medicinal, rare, and threatened plants
Plant biotechnology and biologically active substances

Project activities
2022-2025 „Традиционните хранителни практики - основа за диверсификация на пазара на храни и социални иновации в селските райони” (ФНИ, КП-06-Н66/11/15.12.2022)
2022-2025 Биотехнологични методи за консервация и семенно банкиране на консервационно значими и икономически важни растения от Балканите (ЕБР-БАН)
2019-2023 Национална научна програма Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия Д01-230/06.12.2018
2018-2023 Национална научна програма „ Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ 577/17.08.2018 (МОН)
2016-2020 - ДН10/1/13.12.2016 „Градината – място на биокултурно разнообразие и интердисциплинарно пресичане” (ФНИ)
2016-2017 „Опазване и проучване на растителното разнообразие в България – фокус върху семейство Liliaceae” - Програма за подпомагане на млади учени в БАН
2015-2018 Ex situ консервация и генетична оценка на видове от семейство Liliaceae и Orchidaceae от българската и румънската флора. (ЕБР – Румъния, Института по биология, Румънска академия).
2012-2016-ESSEDRA EuropeAid/132438/C/ACT/Multi Contract n. 2012/ 307-143 и n 2014/351-624
2008/9- BIVEP – Balkan in vitro Depot of Endangered Plants - Балканско in vitro депо за застрашени растения (ASO) ;
2006-2009-ENSCONET (European native seed conservation network) Европейска мрежа за консервация на семена от европейската естествена флора
2003-2006 - Alternative approaches of bioproduction of alkaloids and active substances from Bulgarian rare and threatened medicinal plants - NATO SfP 975543

Publications

https://www.researchgate.net/profile/Teodora-Ivanova
https://orcid.org/0000-0001-6332-6057
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35181443300

Affiliation

Department
Plant and Fungal Diversity and Resources
Division
Applied Botany
Research group
Plant diversity and local development

History

Member for
10 years 18 weeks