Skip to Content

Електронна поща (E-mail)

Данни за настройка на връзките за електронна поща

За получаване на писма се използват следните данни:
IP адрес на сървъра (server IP address): 213.191.220.174
име на сървъра (server name): mail.iber.bas.bg
протокол за връзка (connection protocol): POP3
сървърен TCP/IP порт за връзка (server TCP/IP port): 995
метод за криптирана връзка със сървъра: direct SSL connect.
В предвидените полета за име на потребител и парола се въвеждат
предоставените от мрежовите администратори данни.

За изпращане на писма се използват следните данни:
IP адрес на сървъра (server IP address): 213.191.220.174
име на сървъра (server name): mail.iber.bas.bg
протокол за връзка (connection protocol): SMTP
сървърен TCP/IP порт за връзка (server TCP/IP port): 587
метод за криптирана връзка със сървъра: STARTTLS.
В предвидените полета за име на потребител и парола се въвеждат
предоставените от мрежовите администратори данни.

Получаването и изпращането на електронни писма е възможно както с използването на специализирани програми (т.нар. e-mail клиенти), инсталирани на компютър или смартфон, така и чрез ползването на услуги за електронна поща (gmail, yahoo, abv.bg и т.н.). И в двата случая е необходимо да се направи настройка за изтриване на намиращите се на сървъра писма, които вече са получени и прочетени.

Предоставените по-горе данни за връзка са абсолютно достатъчни, но вариантите на настройките в различните програми и услуги са многобройни и се променят често. Затова при затруднения с електронната поща се обърнете към системните и мрежови администратори.