Skip to Content

Новини

Курс за докторанти "Опазване на биологичното разнообразие"

 
Курсът за докторанти "Опазване на биологичното разнообразие: теоретични основи и методични похвати", с лектори проф. Бойко Георгиев (ИБЕИ-БАН) и д-р Стоян Николов (БДЗП), ще се проведе на 10, 11 и 12 юни 2016 г. (петък - неделя), всеки ден от 9:00 до 17:30 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. Гагарин № 2.
 
Желаещите да участват в курса докторанти могат да заявят желание за участие чрез изпращане на електронно съобщение на проф. Б. Георгиев (е-mail: bbg@ecolab.bas.bg).
 

/ИБЕИ-БАН, 27.05.2016 г./


Покана за академична лекция

 
Ръководството на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН Ви кани да присъствате на академична лекция на тема:
 
"Моята наука: птици, паразити и хора в променящия се свят"
 
Лектор: д-р Павел Зехтинджиев, новоизбран професор към отдел "Животинско разнообразие и ресурси".

Академичната лекция ще се проведе на 30 май 2016 г. (понеделник) от 14:00 ч. в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. "Ю. Гагарин" No. 2, 1113 София. Резюме на лекцията може да намерите тук.

/ИБЕИ-БАН, 26.05.2016 г./


Фотоконкурс на Уикипедия "Уики обича Земята"

 
Фотоконкурсът на Уикипедия за природна фотография от защитените територии на България "Уики обича Земята"  (Wiki Loves Earth) се организира в периода 1-30 юни 2016 г.
 
Тази година "Уики обича Земята" се провежда в 26 държави, всяка от които излъчва десет снимки-победители на националния си етап. След това, финалистите остават да се съревновават във втория, международен, кръг. Тази година българоезичната Уикипедия организира конкурса с награден фонд като са предвидени награди за авторите на всички снимки-финалисти от националния етап. Има и една специална награда – една от десетте снимки ще бъде издадена като официална пощенска марка на Република България.
 
В журито на конкурса тази година участва и нашият колега доц. д-р Борис Николов, Ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

Надпреварата за най-красива природна фотография обаче е само външната страна на "Уики обича Земята". Това, което стои зад нея и което е дори по-важно е, че с всяка своя снимка, с която участниците допринасят към Уикипедия, те реално помагат на енциклопедията да стане по-изчерпателна, по-четивна и по-полезна за своите потребители. Освен, че помагат на Уикипедия да става по-качествен източник на информация, така авторите спомагат и за повишаването на чувствителността на обществото към въпроса за опазването на околната среда и природното ни наследство.

/ИБЕИ-БАН, 26.05.2016 г./


Работна среща-семинар по проект WEMA

 
Екипът на проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България" (WEMA), има удоволствието да ви покани да участвате в работна среща-семинар, който ще се състои на
31 май 2016 г. от 12:00 ч. в "Бест Уестърн Хотел Европа", ул. Лидице № 1, София.

Проектът се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Семинарът има за цел да информира заинтересованите страни за целите, задачите и напредъка на проекта и да бъде постигната координация в усилията за събиране на информация за състоянието на влажните зони и техните екосистемни услуги.

Може да потвърдите своето участие като попълните приложената регистрационна форма и я изпратите до 27 май 2016 г. на e-mail адрес: mnp.iber@gmail.com.
 
 

/д-р Невена Иванова, р-тел на проект WEMA, 25.05.2016 г./


Нов конкурс за доцент

 
Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, обявява конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 4.3. Биологични науки, научна специалност "Екология и опазване на екосистемите". Конкурсът е за нуждите на секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни екосистеми", отдел "Водни екосистеми".
 
Срок за подаване на документи 13 юли 2016 г. (2 месеца от обнародването в ДВ). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. "Цар Освободител" No. 1.

/ИБЕИ-БАН, 13.05.2016 г./


Млад учен от ИБЕИ с награда по Програма "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО

 

Всяка година ЮНЕСКО провежда конкурс за награди по Програма "Човек и биосфера" (UNESCO MAB Young Scientists Awards), в който взимат участие млади учени, работещи в областта на екосистемите, природните ресурси и биоразнообразието. Наградите са в размер на $5000 и целят подпомагане на изследователската работа на младите учени.

Радостни сме да съобщим, че сред победителите за 2016 г. е докторантът от ИБЕИ-БАН Ина Анева. Темата на наградения проект е "Опазване и устойчиво управление на лечебните растения в биосферни резервати в планините Пирин и Славянка, Югозападна България".

Честито и успех!

/ИБЕИ-БАН, 18.04.2016 г./


Стартираща среща по проект от програма BIODIVERSA

 
От 19 до 22 април 2016 г. в Бест Уестърн Плюс Сити хотел ще се състои стартираща среща по проект STACCATO "SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natural resources". Срещата се организира по програма BIODIVERSA от ИБЕИ-БАН съвместно с Аграрен университет - Пловдив.
 
В срещата ще вземат участие повече от 30  учени от България, Германия, Испания, Румъния, Швеция и Швейцария. Повече информация за проекта може да намерите на интернет страницата на проекта.  
 

/ИБЕИ-БАН, 18.04.2016 г./


Работна среща по BioLink

 
От 12 до 14 април 2016 г. в Парк-хотел Москва ще се състои 4-та среща по проект BioLink "Soil Biodiversity and Ecosystem Services". Срещата се организира по програма COST съвместно с ИБЕИ и Института за гората при БАН.

Фокусът на проекта е почвеното биоразнообразие и връзката му с функционирането на горските екосистемите. Очаква се в срещата да вземат участие около 80 учени от 30 държави. Повече информация за проекта може да намерите на страницата на проекта.

Програмата на конференцията и резюметата може да изтеглите от тук.

/ИБЕИ-БАН, 06.04.2016 г./


Покана за работна среща-семинар по проект FEMA

 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и екипът на проект FEMA имат удоволствието да Ви поканят на работна среща-семинар, която ще се състои на 05 април (вторник) 2016 г. от 9.30 ч. в Хотел “Арена ди Сердика”, ул. Будапеща № 2, София.

Работната среща е организирана в рамките на проект “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)”, който се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) в партьорство с Центъра за приложение на спътникови изображения (ReSAC), Клуб “Икономика 2000” и Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България (REC-BG). Повече информация можете да намерите на интернет страницата на проекта.

Семинарът има за цел да информира заинтересованите страни за целите, задачите и напредъка на проекта и да бъде постигната координация в усилията за събиране на информация за състоянието на сладководните екосистеми и за техните услуги.

 
За повече информация:

/проф. д-р Й. Узунов, р-тел на проект FEMA, 04.04.2016 г./


Покана за пресконференция

 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и екипът на проект WEMA, имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, която ще се състои на 31 март (четвъртък) 2016 г. от 13.00 часа в Национален пресклуб на БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, гр. София.
 
Пресконференцията е организирана в рамките на проект "Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA)", който се изпълнява от ИБЕИ-БАН, и е организирана с финансовата подкрепа на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми", по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
 
Целта на пресконференцията е представяне на целите на проекта, методичния подход на работа и очаквани резултати. Реализирането на проекта ще предостави екологична и биологична научна информация за влажните зони в България, разположени извън екологичната мрежа Натура2000, на базата на която първо ще бъде оценено екологичното състояние на целевите места и второ ще бъдат оценени и картирани потенциалните екосистемни услуги, които предоставят на обществото тези влажни зони.

За повече информация:

/гл. ас. д-р Н. Камбурова, р-тел на проект WEMA, 31.03.2016 г./


Финансирани проекти на млади учени от ИБЕИ-БАН

 
Днес на официалната интернет-страница на БАН излезе списък с класирането на проектите, подадени за участие в "Програма за подпомагане на младите учени в БАН". В направление "Биоразнообразие, биоресурси и екология" има общо 28 финансирани проекта, от които Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания има 15 проекта.
 
Одобрените проекти на млади учени и докторанти от ИБЕИ-БАН са, както следва:
 
"ДНК защитен потенциал на екстракти от in vitro култивирани растения Clinopodium vulgare L.". Екип: гл. ас. д-р Теодора Тодорова, гл. ас. Калина Данова.

"Характеризиране на метаболитния профил и екологичните особености на видовете от род Micromeria в България във връзка с опазването и устойчивото им ползване". Екип: ас. Ина Анева, доц. д-р Милена Николова.

"Разпространение и специфичност на хемоспоридни паразити от родовете Plasmodium и Haemoproteus (Haemosporida по птици от Европейско-Африканската миграционна система". Екип: докторант Страхил Пеев, доц. д-р Павел Зехтенджиев.

"Проучване на съдържанието на тежки метали в растителни съобщества на няколко сладководни водоема в заливната тераса на р. Дунав". Екип: докторант Борислава Гьошева, доц. д-р Владимир Вълчев.

"Опазване и проучване на растителното разнообразие в България – фокус върху семейство Liliaceae". Екип: гл. ас. д-р Теодора Иванова, доц.д-р Десислава Димитрова.

"Анализ на морфологично-функционални характеристики на растителни видове: нов подход за разкриване на екологичната структура на високопланински пасища". Екип: докторант Цветелина Терзийска, проф. д-р Ива Апостолова.

"Филогеография и систематика на видовата група brevipennis от род Phyllodromica (Blattodea: Ectobiidae) на Балканския полуостров". Екип: докторант Георги Христов, доц. д-р Драган Чобанов.

"Екологични особености на сладководните лишеи във водосборните басейни на реките Мальовица (Рила и Демяница (Пирин и възможности за използването им като биомонитори за замърсяване на водите". Екип: ас. д-р Веселин Шиваров, проф. д-р Цветомир Денчев.

"Оценка на състоянието на естествените екосистеми от източен бук в Странджа планина и потенциала им да предоставят екосистемни услуги в условията на климатични промени". Екип: ас. Гергана Георгиева, гл.ас. д-р Светла Братанова.

"Изследване на разнообразието на ксеротермните и ксеро-мезофитните тревни природни местообитания на централните и източни части на Балканския полуостров". Екип: ас. д-р Христо Педашенко, гл. ас. д-р Кирил Василев.

"Екологични ефекти от промяна в силата на натиск от локален точков източник на антропогенна еутрофикация в крайбрежни морски екосистеми. Моделно изследване в Созополски залив, Черно море". Екип: гл. ас. д-р Димитър Беров, гл. ас. д-р Венцислав Карамфилов.

"Разработване на екосистемен модел на езерото Сребърна с EcoPath". Екип: гл. ас. д-р Милена Павлова, проф. д-р Георги Даскалов.

"Биоразнообразие и екология на почвени нематоди от полярни местообитания (Антарктика и Арктика) в условията на глобални климатични промени". Екип: гл. ас. д-р Милка Елшишка, проф. д-р Влада Пенева.

"Потенциален фитонциден ефект на растителни екстракти от Амарилисови растения, върху Chlamydomonas reinhardtii". Екип: гл. ас. д-р Петя Първанова, проф. д-р Страхил Берков.

"Маларийни и сродни хемоспоридии (Apicomplexa, Heamosporida) по птиците в района на езерото Дуранкулак - перспективи за прилагане на паразитологичните изследвания в консервационната биология". Екип: гл. ас. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Павел Зехтинджиев.
 

/ИБЕИ-БАН, 23.03.2016 г./


Покана за пресконференция

 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и екипът на проект FEMA, имат удоволствието да Ви поканят на пресконференция, която ще се състои на 22 март 2016 г. от 11.00 ч. в Национален пресклуб на БТА, бул. "Цариградско шосе" 49, гр. София.
 
Пресконференцията е организирана в рамките на проект "Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)", който се изпълнява от ИБЕИ-БАН в партьорство с Център за приложение на спътникови изображения – ReSAC, Клуб Икономика 2000 и Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България.
 
Датата на събитието не е избрана случайно. На 22 Март честваме Световният ден на водата, предложен по време на Конференцията за околната среда и развитието, проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Темата на събитието тази година "Вода и работни места", пряко кореспондира с целите на проектa.

За повече информация:

/проф. д-р Й. Узунов, р-тел на проект FEMA, 22.03.2016 г./


Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2015/2016 г.

 
В Бр. 20 / 15.03.2016 г. на Държавен вестник беше публикувана обявата на БАН и списъкa със специалности за допълнителния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г. в съответствие с Решение No. 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г.

За нуждите на ИБЕИ-БАН като обучаваща организация са обявени конкурси за 3 редовни докторантури по направление 4.3. Биологични науки, разпределени по специалности, както следва:
 • Ботаника - 1 бр.;
 • Паразитология и хелминтология - 1 бр.;
 • Екология и опазване на екосистемите - 1 бр.

В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИБЕИ-БАН. Текстът на обявата, както и списъка на необходимите  документи за кандидатстване може да намерите на интернет-страницата на Центъра за обучение при БАН.

/ИБЕИ-БАН, 15.03.2016 г./


Видеоматериал за екологията на червеногушата гъска

 
Екип на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН разработва проект на тема "Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 "Калиакра" и BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици", с ръководител доц. д-р Павел Зехтинджиев.

Районът на изследването е основно зимовище на един от най-застрашените видове гъски в Европа – червеногушата гъска. Нов видеоматериал, подготвен от екипа на проекта, разказва за екологията и проблемите на опазването на този вид в крайморска Добруджа (link).

/ИБЕИ-БАН, 02.03.2016 г./


Международна лятна школа "Нови методи и интегрирани подходи за изучаване почвените процеси в планинските екосистеми"

 
Италианското дружество по почвознание (SISS) и Проект COST ESSEM 1203 "Enhancing the Resilience Capacity of Sensitive Mountain Forest Ecosystems under Environmental Change (SENSFOR), организират съвместна Международна лятна школа "Нови методи и интегрирани подходи за изучаване почвените процеси в планинските екосистеми". Тя ще се проведе в Alpine Study Center в Пиеве (Тренто, Италия), от 26 до 30 юни 2016 г.
 
SENSOR е проект, финансиран по Програма  COST, който стартира през 2012 г., и изследва движещите сили на съвременните и бъдещите екологични промени и степента на въздействие върху европейските планински екосистеми, разработва методи за оценка на тяхната еластичност и адаптивност.
 
Лятната школа ще се фокусира върху свойствата на почвата като интегриран подход, за изучаване на почвените процеси в планинските екосистеми. Школата се отнася за докторанти и млади изследователи, които се интересуват от иновативни методи. Освен лекции, ще бъдат организирани и дискусии със студенти и лектори, за да се насърчи тяхното пълно участие в учебния процес, и за да се разберат процесите в  почвата, като ключов елемент във функционирането на горските екосистеми.

Първо съобщение за лятната школа

Апликационна форма

/ИБЕИ-БАН, 08.02.2016 г./


Семинар по екология с международно участие - 2016

 
Секция "Биология" към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, ви канят да вземете участие в ежегодния "Семинар по екология - 2016", с международно участие, който ще се проведе на 21 - 22 април 2016 г., София, ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" No. 2.

Основни тематични направления на семинара:
 1. Биологично разнообразие и консервационна биология.
 2. Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация.
 3. Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие.
 4. Ландшафтна екология.
 5. Екология и образование.
 6. Други кореспондиращи направления.
Покана за Семинара и регистрационна форма може да изтеглите от тук.

/ИБЕИ-БАН, 08.02.2016 г./


Конференция по проект SENSFOR

 
На 10 и 11 февруари 2016 г., в Парк-хотел Москва ще се проведе научна конференция по проект, финансиран от програма COST на ЕС, "Ennhancing the resilience capacity of sensitive mountain forest ecosystems under environmental change (SENSFOR), COST Action ES1203.

Конференцията е организирана от проф. Кари Лейн (Thule Institute, Финландия), Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и Институт за гората, БАН. Във фокуса на конференцията ще бъдат екосистемните услуги и горските ресурси в чувствителни планински екосистеми в светлината на устойчивото им използване, връзката с културно-историческото наследство и развитието на системата за отдих и туризъм, същността и ролята на високопланинските екосистеми и ролята на ПП „Витоша“ при управление на екосистемните услуги. Съществен акцент в конференцията ще бъде чуждестранното участие, което включва над 50 изявени учени от Европа.
 
С оглед горепосочените цели на срещата се предвижда организирано посещение на Природен парк „Витоша“ на 11-ти февруари (8.30 - 13.00 ч.), среща и дискусия със стейкхолдерите/заинтересованите страни.
 
За повече информация посетете интернет-страницата на проекта и на COST-акцията.
 
Програмата на конференцията може да изтеглите от тук.

/ИБЕИ-БАН, 05.02.2016 г./


Решения на Научния съвет на ИБЕИ-БАН

 
Във връзка с поканата за участие в Клъстер "My Clean Sea", Научният съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) взе следните решения на свое заседание, проведено на 26 януари 2016 г.:

Решение 1.
 
Научният съвет на ИБЕИ – БАН не намира основание и не дава съгласие за присъединяване на института към клъстера "My Clean Sea" поради следните мотиви:
 
 • ИБЕИ – БАН развива успешно тематика, свързана с Черно море, прилежащите територии и водни басейни, както чрез самостоятелни научни проекти, така и чрез договори в съдружие с други научни институти, висши училища, неправителствени организации и фирми от България и чужбина (линк), в зависимост от спецификата на съответния проект и необходимостта от привличане на допълнителна научна компетентност и експертиза, които могат да подпомогнат изпълнението на изследването. Обвързването на института за 10-годишен период в клъстер ще попречи на развитието на съществуващите и бъдещите интегративни връзки по съответната тематика.
 • Инициаторът на клъстера НПО "Черноморска изследователска програма НОЙ" няма доказан изследователски или експертен капацитет, но претендира за ролята на представляващ и управляващ партньор в клъстера. Включването на научни институти в клъстера ще легитимира неоснователно тази организация като носител на научна и експертна компетентност.
 • ИБЕИ – БАН има концептуални различия по отношение на същността, смисъла и целите на защитата на природата с друг член на консорциума – Национална асоциация "Българско Черноморие", поради което е невъзможно участието в съвместни проекти.
Решение 2.

Научният съвет на ИБЕИ – БАН изразява несъгласие с включването на името на института като партньор в клъстера "My Clean Sea" на интернет-страницата на последния, преди да е подписан договор или да е взето съгласие на института. Настояваме незабавно съдържанието на интернет-страницата на клъстера да бъде коригирано.

Решение 3.

Решенията на НС на ИБЕИ – БАН във връзка с предложението за присъединяване на института към клъстера "My Clean Sea" да бъдат оповестени на интернет-страницата на института и да бъдат изпратени на другите звена от БАН, поканени за участие в клъстера.
 
Решенията на Научния съвет са приети единодушно с 20 гласа "ЗА", 0 гласа "ПРОТИВ" и 0 гласа "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

/Научен съвет на ИБЕИ-БАН, 26.01.2016 г./


Нови конкурси за академични длъжности

 
В Бр. 89 / 17.11.2015 г. на Държавен вестник беше публикувана обява на ИБЕИ-БАН за два нови конкурса за академични длъжности по професионално направление 4.3. Биологични науки, както следва:
 
 • един конкурс за професор по научната специалност "Екология и опазване на екосистемите" за нуждите на ИГ "Кръвни паразити по птици", отдел "Животинско разнообразие и ресурси"; 
 • един конкурс за доцент по научната специалност "Ембриология" за нуждите на секция "Флора и растителност", отдел "Растително и гъбно разнообразие и ресурси".
Срок за подаване на документи: 17.01.2016 г. (два месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884 606 814, e-mail: sgrozeva@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ-БАН, бул. Цар Освободител 1, София.
 

/ИБЕИ-БАН, 19.11.2015 г./


Шеста работна среща на мрежата ESENIAS: стартиране на проекта ESENIAS-TOOLS

 

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН е организатор на 6та Работна среща на ESENIAS: „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България; Стартиране на проекта ESENIAS-TOOLS”, която ще се проведе на 27 октомври 2015 г. в Големия салон на БАН, ул. 15 Ноември, № 1, гр. София с начален час 9:00 ч.

Срещата се огранизира по проект „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България“ (ESENIAS-TOOLS)“ Д-33-51/30.06.2015, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми.

В срещата ще вземат участие представители на научни институти и университети, правителствени и неправителствени организации от България, Великобритания, Гърция, Италия, Исландия, Косово, Р. Македония, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватска и Черна гора. Ще бъдат представени дейности и инициативи, свързани с инвазивните чужди видове на регионално и национално ниво и ще се обсъдят въпроси, свързани със създаване на списък от видове с регионално значение, методи за мониторинг, анализ на риска, ранно установяване и бързо унищожаване, повишаване на информираността, както и възможности за бъдещо регионално сътрудничество. На срещата ще бъдат представени целите и задачите, работния план, дейноститие по работни групи и очакваните резултати от проекта ESENIAS-TOOLS. Ще се обсъдат възможности за сътрудничество с други подобни мрежи и проекти, като Европейската Информационна мрежа за чуждите видове (EASIN).
 

/ИБЕИ-БАН, 23.10.2015 г./


Нови проекти на ИБЕИ-БАН по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

 

През изминалите няколко месеца, учени от ИБЕИ-БАН и техни партньори спечелиха седем проекта по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм). Проектите са по Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистемни услуги", Покана BG03.02 "Картиране и оценка на екосистемните услуги".  Заглавията на проектите, техните акроними и срокове за изпълнение са, както следва:

 • ESENIAS-TOOLS: Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – инструмент за управление на чуждите видове в България (юни 2015 - април 2016 г.). Координатор: ас. Теодора Тричкова
 • IBBIS: Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (юли 2015 - април 2016 г.). Координатор: гл. ас. Владимир Владимиров
 • WEMA: Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: гл. ас. д-р Невена Иванова
 • FEMA: Картиране и оценка на сладководните екосистемни услуги в България (септември 2015 – април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Йордан Узунов
 • GRASSLAND: Оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Ива Апостолова
 • SPA-Ecoservices: Картиране и оценка на екосистемните услуги на земи с рядка растителност в България (септември 2015 - април 2016 г.). Координатор: проф. д-р Светлана Банчева
   

/ИБЕИ-БАН, 21.10.2015 г./

 

 

 

 

 

 

Разпространи съдържание