Skip to Content

Събития

Предстоящи събития

  • 22 май 2018 г. - Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ №1, 12:30 ч.. Форум и изложба "Екосистеми и екосистемни услуги" по случай Mеждународния ден на биологичното разнообразие (покана, програма)
  • 23-25 май 2018 г. - хотел Метрополитън, Младост 1, бул. Цариградско шосе № 64, София. Европейска среща "Интегрирани европейски инфраструктури за дългосрочни екосистемни изследвания" (лице за контакт: доц. д-р Светла Братанова-Дончева, sbrat@abv.bg)

 


Архив на събития, проведени с участието на ИБЕИ - БАН