Skip to Content

Събития

Предстоящи събития

  • 12 септември 2018 г. - гр. Созопол, Ден на отворените врати, организиран по проект "Регионално сътрудничество за устойчиво развитие на транснационалните екосистеми" (RECONNECT), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество "Балкани-Средиземно море" 2014-2020 г. (покана)

 


Архив на събития, проведени с участието на ИБЕИ - БАН