Skip to Content

Събития

Предстоящи събития

 

  • 11-14 октомври 2023 г.: Съвместна научна конференция на ESENIAS и DIAS 2023 и 12-та работна среща на ESENIAS "Глобализацията и инвазивните чужди видове в Черноморския и Средиземноморския регион – предизвикателства в управлението и регионално сътрудничество", Варна (линк към интернет-страницата на конференцията)

 


Архив на събития, проведени с участието на ИБЕИ - БАН