Skip to Content

Контакти

Адрес:
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска академия на науките
Ул. „Майор Юрий Гагарин” №2
Община „Изгрев”
1113 София
БЪЛГАРИЯ

Телефон:
+359 2 871 71 95
+359 2 871 91 38

Fax:
+359 2 870 54 98

Електронна поща:
office@iber.bas.bg

Уеб сайт:
http://www.iber.bas.bg/

Административен секретар:
Даниела Челебиева
Тел.: +359 2 873 61 37
d.d.chelebieva@gmail.com

Връзки с обществеността
Елена Семерджиева
Tel. +359 2 871 71 95 / 202
GSM: 0886 440 457
E-mails: elenasem1959@gmail.com