Skip to Content

Доставка на компютърна техника и сървър в три обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И СЪРВЪР В ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ":

 

Обособена позиция No. 1: "Доставка на преносими компютри";

Обособена позиция No. 2: "Доставка на стационарни компютърни конфигурации";

Обособена позиция No. 3: "Доставка на сървър"

 

Прикачени файлове:

 
 
 
 
 


 
 
AttachmentРазмер
Publichna pokana PC 14_04_2016.PDF2.64 MB
Documentacia_PC_14_04_2016(1).pdf897.06 KB
Prilojenia_14.04.2016.doc428.5 KB
Protokol PC.PDF4.64 MB
Dogovor PC docs.PDF11.14 MB
Dogovor 2_22_06_2016.pdf12 MB
Dogovor 3_ 22_06_2016.pdf8.15 MB