Skip to Content

Документи за НАЦИД

Документи, изискващи се от Националния център за информация и документация (НАЦИД), във връзка с процедурите за присъждане на научни степени и академични длъжности

 

AttachmentРазмер
Letter_NACID.doc38.5 KB
Klasifikator_na_specialnostite.doc83 KB
Inform_karta_PhD_BG_1.doc27 KB
Inform_karta_PhD_EN_1.doc52 KB
Inform_karta_position_BG_2.doc38.5 KB