Skip to Content

Секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни”

Приоритетни научно-изследователски направления на секцията

Изследователски групи:

ИГ „Нематология”

ИГ „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни“

ИГ „Химична екология на насекомите”

ИГ „Цитотаксономия и еволюция”

ИГ „Протозоология”