Skip to Content

Общоакадемични документи

ОБЩОАКАДЕМИЧНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Законови нормативни документи

Вътрешноакадемични актове

Правилници за докторантите

  • Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма на обучение в БАН (приети от ОС на БАН на 10.12.2018) (линк)
  • Правилник за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН (линк)
  • Правилник за дейността на Центъра за обучение при БАН (линк)