Skip to Content

Инженеринг (проектиране и строителство) за аварийно укрепване на сградата на БАН, в гр. София, ул. „Майор Юрий Гагарин“ №2, стопанисвана от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН