Skip to Content

Процедури по ЗОП

Текущи открити процедури по ЗОП

 
  • „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на
    координатор на стандартна балансиращата група за нуждите на БАН и
    самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение номер ОП-3 от 04.4.2019 г.
    на БАН (линк), 15.08.2019 г.