Skip to Content

Обща информация

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНЕКТ“ (RECONNECT), ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2021 г.

Срокът за подаване на оферти се удължава до 14 ноември 2019 г.!


ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОМОЦИОНАЛНИ ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЕКТ RECONNECT, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2021 г.


ПОКАНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНЕКТ" (RECONNECT), ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА БАЛКАНИ-СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2021 г.

 


График за 2018 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОП

График за 2017 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОП

График за 2016 г. за провеждане на обществени покани/поръчки, съгласно ЗОП

 

 

AttachmentРазмер
Plan_Grafik_final_2016.pdf1.59 MB
Plan_grafik_ZOP_2017.PDF1.1 MB
Grafik_proceduri_ZOP_2018.pdf567.16 KB