Skip to Content

Конкурси за главен асистент

Конкурс, обявен в бр. №61/23.07.2021 г. на Държавен вестник

 
Професионално направление 4.3. Биологически науки
 
1) научна специалност „Генетика“, за нуждите на изследователска група „Молекулярно-еволюционни изследвания“ към отдел „Животинско разнообразие и ресурси“ – 1 брой;
 
2) научна специалност „Ботаника“, за нуждите на изследователска група „Флора и флорогенеза“ към отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресурси“ – 1 брой.
 
Срок за подаване на документи: 23 септември 2021 г. (2 месеца от обнародването им в Държавен вестник). Документи се приемат в деловодството на ИБЕИ-БАН, гр. София, бул. Цар Освободител № 1, тел. +359 2 9885115 / в. 612.

 
 

Архив на приключили процедури за главен асистент