Skip to Content

Секция „Приложна ботаника“

Приоритетни научно-изследователски направления на секцията

 

Изследователски групи:

  • ИГ "Растителни биотехнологии и ex situ опазване на редки, лечебни и ароматни растения"
  • ИГ "Растително разнообразие и местно развитие"