Skip to Content

Новини от Българска орнитоцентрала

30 години Школа по орнитология и природозащита

 
Българската орнитологическа централа (ИБЕИ - БАН) организира безплатна Школа по орнитология и природозащита за юбилеен 30-ти пореден сезон!
 
Нека отпразнуваме заедно началото на новия сезон на 31.10.2017 г. в Аулата на Биологически факултет на СУ в София (бул. Драган Цанков 8). Специални благодарности на нашите домакини – Биологически факултет на СУ и туроператор Травентурия за съдействието в подготовката на събитието!
 
След 7.11.2017 г. (включително) лекциите ще се провеждат всеки вторник от 18:30 ч. в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Националния природонаучен музей, вход откъм Руската църква).
 
Школата по орнитология и природозащита има значим принос в "запалването" и развиването на интереса към птиците и природата като цяло в стотици хора през годините – главно ученици и студенти. Създадена през 1988 г. от проф. Димитър Нанкинов, тя се е доказала през последните десетилетия като една от най-дългосрочните инициативи, провеждани изцяло на доброволни начала.
 
Продължителността на всяка лекция е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема. Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов, но предстоят и срещи с поканени външни лектори и редица интересни теми през годината.
 
/Българска орнитоцентрала, ИБЕИ-БАН, 24.10.2017 г./