Skip to Content

ОП химикали и реактиви 2016

ОБЯВА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Доставка на лабораторни химикали, реактиви и консумативи по проекти на ИБЕИ - БАН в шест обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: "Доставка на етилов алкохол";

  • Обособена позиция № 2: "Доставка на химикали и реагенти";

  • Обособена позиция № 3: "Доставка на реактиви";

  • Обособена позиция № 4: "Доставка на химикали";

  • Обособена позиция № 5: "Доставка на лабораторни консумативи";

  • Обособена позиция № 6: "Доставка на реактиви за работа със специфично оборудване".

 

- Обява на поръчката (16.08.2016 г.)

- Информация за публикувана обява (16.08.2016 г.)

- Документация (16.08.2016 г.)

- Образци за договори (16.08.2016 г.)

- Разяснение No. 1 (22.08.2016 г.)

- Разяснение No. 2 (23.08.2016 г.)

- Протокол на Комисията (07.09.2016 г.)

- Договор (позиция 2)

- Договор (позиция 3)

- Договор (позиция 4)

- Договор (позиция 5)

 

AttachmentРазмер
Objava_16.08.2016.PDF1.98 MB
Info_Objava_16.08.2016.PDF763.96 KB
Dokymentaciq-obqva_IBEI_konsum_16.08.2016.pdf685.81 KB
Obrazci_obqva_IBEI_konsum_16.08.2016.doc826 KB
Razyasnenie 1_ZOP Chemicals.pdf975.08 KB
Razyasnenie 2_ZOP Chemicals.pdf828.15 KB
Protokol Himikali 07_09_16.PDF2.68 MB
Dogovor poz. 2.PDF9.6 MB
Dogovor poz. 3.PDF10.33 MB
Dogovor poz. 4.PDF10.98 MB
Dogovor poz. 5.PDF16.68 MB