Skip to Content

ОП Червена книга 2014

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Чл. 14, ал. 3 от ЗОП с предмет "Отпечатване на "Червена книга на Република България: Том I Растения и гъби, Том II Животни, Том III Природни местообитания" на български и на английски език и тиражиране на DVD на електронното издание на български език"

 

Срок за подаване на офертите: 20.11.2014 г. до 17.00 ч.

Адрес: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, ул. "Акад. Г. Бончев" Бл. 23, ет. 4, стая 407 (канцелария)