Skip to Content

ОП за доставка на активна електрическа енергия

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.


Връзка към интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката (линк).

Преписка идентиф. номер: ОП-6-2016

 

Договор между ИБЕИ-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД (pdf)

Приложения към Договора: