Skip to Content

Ръководство

Директор
Доц. д-р Анна Ганева
Тел. +359 2 9793765; GSM: +359884606742
Ел. поща: annaganeva8@gmail.com
iber@iber.bas.bg

Зам. Директори
Проф. дбн Бойко Георгиев
Тел. +359 2 8705012
Ел. поща: bbg@ecolab.bas.bg

Проф. д-р Ива Апостолова
Тел. +359 2 9793760
Ел. поща: iva@bio.bas.bg

Проф. д-р Снежана Грозева
Тел. +359 888 673619,
Ел. поща: sgrozeva@yahoo.com, Snejana.Grozeva@iber.bas.bg

Научен секретар
доц. д-р Катя Георгиева
Тел. +359 879 499 178
Ел. поща: katyageor@gmail.com

Председател на Научния съвет
Проф. дбн Бойко Георгиев
Тел. +359 2 8705012
Ел. поща: bbg@ecolab.bas.bg

Председател на Общото събрание на учените
доц. д-р Борис Николов
Ел. поща: lanius.bg@gmail.com