Skip to Content

Научен съвет на ИБЕИ-БАН

Списък на членоветe на Научния съвет на ИБЕИ (избран от Общото събрание на учените на ИБЕИ-БАН на 10 февруари 2023 г.):

 1. проф. дбн Бойко Георгиев (председател)
 2. доц. д-р Анна Ганева (зам. председател)
 3. доц. д-р Катя Георгиева (секретар)
 4. чл.-кор. дбн Димитър Иванов
 5. проф. д-р Ива Апостоловa
 6. проф. д-р Цветан Златанов
 7. проф. д-р Даниела Пиларска
 8. проф. д-р Драган Чобанов
 9. проф. д-р Гергана Василева
 10. доц. д-р Апостолос Апостолу
 11. доц. д-р Борис Николов
 12. доц. д-р Борислав Наумов
 13. доц. д-р Владимир Владимиров
 14. доц. д-р Десислава Сопотлиева
 15. доц. д-р Димитър Димитров
 16. доц. д-р Кирил Василев
 17. доц. д-р Лъчезар Пехливанов
 18. доц. д-р Михаела Недялкова
 19. доц. д-р Светла Гатева
 20. доц. д-р Симеон Луканов
 21. доц. д-р Теодор Денчев
 22. доц. д-р Теодора Тричкова
 23. доц. д-р Тошко Любомиров
 24. доц. д-р Янка Видинова
 25. доц. д-р Теодора Тодорова (от 19.01.2024 г.)

Представител на младите учени:

ас. д-р Никола Бънков