Skip to Content

Научен съвет на ИБЕИ-БАН

Списък на членоветe на Научния съвет на ИБЕИ (избран от Общото събрание на учените на ИБЕИ-БАН на 12 февруари 2019 г.):

 1. проф. дбн Бойко Георгиев (председател)
 2. проф. д-р Ива Апостолова (заместник-председател)
 3. чл.-кор. дбн Димитър Иванов
 4. проф. дбн Георги Марков
 5. проф. д-р Светлана Банчева
 6. проф. д-р Снежана Грозева
 7. проф. д-р Влада Пенева
 8. проф. д-р Васил Попов
 9. проф. д-р Анета Костадинова
 10. проф. д-р Цветан Златанов
 11. проф. дбн Параскева Михайлова
 12. проф. д-р Даниела Пиларска
 13. проф. д-р Румяна Мечева
 14. доц. д-р Анна Ганева
 15. доц. д-р Лъчезар Пехливанов
 16. доц. д-р Апостолос Апостолу
 17. доц. д-р Янка Видинова
 18. доц. д-р Драган Чобанов (секретар)
 19. доц. д-р Милчо Тодоров
 20. доц. д-р Катя Георгиева
 21. доц. д-р Борис Николов
 22. доц. д-р Михаела Недялкова
 23. доц. д-р Борислав Наумов
 24. доц. д-р Гергана Василева
 25. доц. д-р Антоанета Петрова (Ботаническа градина, БАН)

Представител на младите учени:

доц. д-р Симеон Луканов