Skip to Content

Хелминтологична колекция

 
Хелминтологичната колекция на ИБЕИ-БАН е сформирана въз основа на колекцията от паразитни червеи на Централната лаборатория по обща екология при БАН. Началото на колекцията от паразитни червеи е положено още през 50-те години на миналия век, със сбирките от хелминти на бозайници, свързани с таксономичните и фаунистични разработки на проф. Янчо Янчев и проф. Тодор Генов, считани за едни от основателите на българската хелминтологична школа. Впоследствие, сбирката е обогатена с колекционните материали от хелминти от птици, събирани от А. Паспалева и Г. Паспалев. Понастоящем хелминтологичната колекция включва също материалите, събирани в продължение на повече от 50 г. от учени от ИГ "Таксономия, еволюция и екология на хелминтите", на секция "Биоразнообразие и екология на паразитите" на ИБЕИ-БАН.
 
Хелминтологичната колекция на ИБЕИ включва колекция от микроскопски препарати (сухата колекция), в която има общо около 20,000 лота хелминти от 4 основни групи (Cestoda, Trematoda, Monogenea и зоопаразитни Nematoda), с общ брой над 30,000 екземпляра. Колекцията от паразитни червеи, съхранявани в спирт, съдържа около 1,200 лота зоопаразитни нематоди и около 350 лота цестоди и трематоди. Една малка част от материалите в хелминтологичната колекция (около 30 вида цестоди и трематоди) са типусни образци (главно паратипове и синтипове).
 
Достъпът до колекцията се осъществява чрез контакт с куратора. Понастоящем около 50% от материалите в колекцията от цестоди и нематоди е обобщена в електронна база-данни, изработена с програмния пакет FileMaker Pro, която предстои да бъде дигитализирана и да стане виртуално достъпна.
 
Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН, База 1
ул. "Юрий Гагарин" №2
1113, София
 
 
Помощник куратор:
Веселин Гьонов