Skip to Content

Нематологична колекция

 
Началото на Нематологичната колекция на ИБЕИ-БАН е поставено през 1985 г. Колекцията съдържа оосновно почвени нематоди - паразитни и свободноживеещи. Сухата колекция съдържа повече от 30,000 трайни микроскопски препарати с над 100,000 екземпляра нематоди. Мократа колекция съдържа над 30,000 епруветки с необработени материали, съхранявани във формалин. Типовите материали (над 300 екземпляра) принадлежат към 10 рода и 28 вида.

Колекцията е достъпна чрез заявка до куратора.
 
Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН, База 1
ул. "Юрий Гагарин" №2
1113, София

Куратор:
Е-поща: esn.2006@gmail.com
GSM: +359 888 765 907