Skip to Content

Палеоботанична колекция

 
Палеоботаничната колекция към ИБЕИ-БАН съществува от началото на 60-те години на миналия век. Тя съдържа над 16,000 фосила от над 100 български локални палеофлори с възраст от 55 млн. г. до 1.7 млн. г.
 
Фосилите представляват различни растителни органи или следи от тях, най-често листа, съцветия, плодове и семена, които са се съхранили в различни по тип седиментни скали.

Ежегодно палеоботаничната колекция се посещава от различни по възраст ученици. Те се запознават с различните начини на фосилизация на растителните органи, наблюдават различни типове фосили и добиват представа за тяхното значение за реконструкцията на екосистемите, съществували милиони години преди появата на човека.

Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН (База 3)
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23
1113, София

Куратор:
доц. д-р Владимир Бозуков