Skip to Content

Колекция рецентни бозайници

 
Колекцията от рецентни бозайници на ИБЕИ-БАН е наследник на колекцията на Царските природонаучни институти, създадени през 1918 г. Колекцията съдържа най-голямата и единствена сбирка от рецентни екземпляри на дребни бозайници в България. Тя съдържа повече от 22,000 образци - 16,000 черепа, 5,400 кожи и десетки цялостни скелетa на 52 вида дребни бозайници от разредите Eulipotyphla (Insectivora), Lagomorpha, Rodentia и Carnivora. Това я прави ценен и най-представителен източник на информация при изучаване на разнообразието на бозайната фауна в България.

Колекцията от рецентни бозайници на ИБЕИ-БАН е достъпна за всички изследователи и посетители с научна и учебна цел, след предварителна заявка за посещение до куратора. В заявката трябва да се отбележи таксономичната група, която представлява интерес и вида на образците, обект на изследване или наблюдение. Искания за заемане на черепи за измерване се удовлетворяват само за научни институции, след предоставяне на официална молба. Изпращането на черепи е възможно само за сметка на заявителя.  

Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН (База 2)
бул. "Цар Освободител" №1
1000, София

Куратори:
доц. д-р Ценка Часовникарова

Е-поща: t.tchasovnikarova@gmail.com
 
биолог Мария Кочева
Е-поща: mariakocheva@gmail.com