Skip to Content

Микологична колекция (SOMF)

 
Микологичната колекция (SOMF) към ИБЕИ - БАН е създадена през 1954 г.
 
Колекцията е регистрирана с акроним SOMF в Международния индекс на хербариумите (Index Herbariorum), поддържан от New York Botanical Garden.

Това е най-голямата българска колекция с гъби и гъбоподобни организми от всички таксономични групи. В колекцията са депозирани 30 200 образци.
 
Научният състав на колекцията включва пет души, работещи в секция "Микология" на ИБЕИ-БАН.

Колекцията е научна, с достъп само за научноизследователски цели.
 
Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН (База 3)
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 23
1113, София

Куратор:
Е-поща: cmdenchev@yahoo.co.uk