Skip to Content

Колекция Многоножки

 
Колекцията от многоножки на ИБЕИ-БАН е основана през 2012 г. Съдържа около 1,000 екземпляра многоножки от 100 вида, представители на семeйство Julidae (клас Diplopoda). Колекционните материали се съхраняват в етанол. В колекцията са депозирани и 5 паратипови екземпляра от общо 3 вида.
 
Достъпът е свободен при заявка до куратора.
 
Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН, База 1
ул. "Юрий Гагарин" №2
1113, София
 
Куратор:
гл. ас. д-р Боян Вагалински

Е-поща:  boyanv84@gmail.com
GSM: 0887 85 33 95