Skip to Content

Протозоологична колекция

 
Протозоологичната колекция на ИБЕИ-БАН е създадена в началото на 20-ти век. В нея се съхраняват микроскопски препарати на голи (Amoebida) и черупчести амеби (Testate amoebae) на българския зоолог д-р Павел Патев. Тя съдържа микроскопски препарати и на известния швейцарски зоолог д-р Еужен Пенар (Женева). Колекцията на д-р Патев се състои от 73 препарата на голи амеби (13 вида) и 627 препарата на черупчести амеби (105 вида от 22 рода), а тази на д-р Пенар съдържа 19 микроскопски препарата на 19 вида.
 
В колекцията се съхранява и колекцията на акад. Васил Големански, която съдържа около 250 трайни микроскопски препарата на сладководни и интерстициални черупчести амеби, включително и около 15 типуса. Създадена е в периода 1960-2000 г. През периода 1983-2018 г. колекцията се обогатява и с работните колекции на д-р Милчо Тодоров и проф. Даниела Пиларска. Работната колекция на доц. Тодоров включва около 700 трайни микроскопски препарата на сладководни, почвени и интерстициални черупчести амеби (5 типуса). Работната колекция на проф. Пиларска съдържа около 500 трайни микроскопски препарата на едноклетъчни паразити (главно микроспоридии) по насекоми.
 
В допълнение, протозоологичната колекция включва и материали от работната колекция на д-р Гинка Групчева, създадена в периода 1965-2000 г. Тя съдържа около 1,000 микроскопски препарата (кръвни натривки) на едноклетъчни кръвни паразити по рибите, като повечето от тях са сборни и са групирани по гостоприемници и водоеми.
Също така има и колекция от около 100 трайни микроскопски препарата на грегарини по безгръбначни животни, създадена от д-р Дочка Духлинска в периода 1960-1985 г.
 
Понастоящем, в протозоологичната колекция на ИБЕИ се съхраняват общо около 3,200 трайни микроскопски препарата, от които около 20 типусни образци.

Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН (База 2)
бул. "Цар Освободител" №1
1000, София

Kуратор:
доц. д-р Милчо Тодоров