Skip to Content

Малакологична колекция

Малакологичната колекция на ИБЕИ-БАН е създадена в периода 1997-2019 г. Понастоящем, тя се съхранява в сградата на ИБЕИ-БАН (База 1), като до момента не е обособена в отделно колекционно депо. Съдържа предимно материали от сухоземни охлюви, събрани от български колеги, но има и такива, предоставени от чуждестранни учени.
 
Малакологичната включва около 3,500 лота, съдържащи над 40,000 екземпляра, в т.ч. типусни екземпляри от над 20 вида.
 
Достъпът е свободен при заявка до куратора.

Адрес на колекцията:
ИБЕИ-БАН, База 1
ул. "Юрий Гагарин" №2
1113, София
 
Куратор:
доц. д-р Ивайло Дедов

Е-поща: idedov@gmail.com
GSM: +359 876 100 414