Skip to Content

Отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"

Завеждащ-отдел: доц. д-р Михаела Недялкова

Секция "Мутагенеза от околната среда"
Завеждащ-секция (и.д.): гл. ас. д-р Теодора Тодорова

гл. ас. д-р Петя Първанова
проф. д-р Стефка Чанкова (извънщатен)
гл. ас. д-р Мария Димитрова
гл. ас. д-р Мария Йовкова
гл. ас. д-р Мартин Димитров
техник Станислава Кулекова
техник Красимир Бояджиев

Секция "Биомониторинг и екологичен риск"
Завеждащ-секция: доц. д-р Иван Пандурски

доц. д-р Михаела Недялкова
проф. д-р Румяна Мечева (извънщатен)
доц. д-р Габриеле Йовчев
доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (извънщатен)
гл. ас. д-р Йордан Кошев
гл. ас. д-р Светла Гатева
гл. ас. д-р Цветелина Герасимова
гл. ас. д-р Надежда Тодорова
гл. ас. д-р Цвета Ангелова
гл. ас. д-р Петър Остоич
ас. д-р Мария Качамакова
биолог Илиана Алексиева
биолог Александър Станков
биолог Николай Караиванов

Секция "Екология на съобществата и консервационна биология"
Завеждащ-секция: доц. д-р Борислав Наумов

проф. д-р Васил Попов
проф. д-р Вълко Бисерков
доц. д-р Симеон Луканов
гл. ас. д-р Сирма Зидарова
гл. ас. д-р Невена Иванова
гл. ас. д-р Мирослав Славчев
гл. ас. д-р Хелиана Дундарова
гл. ас. д-р Ангел Дюгмеджиев
биолог Боян Мичев
биолог Надежда Джоргова
биолог Силвия Дюлгерова
биолог Димитър Рагьов
биолог Ирина Кръстева
докторант Костадин Андонов
докторант Ния Тошкова

Секция "Екосистемни изследвания с център LTER - България"
Завеждащ-секция: проф. д-р Цветан Златанов

доц. д-р Светла Братанова-Дончева
проф. д-р Нешо Чипев
гл. ас. д-р Радка Фикова
ас. д-р Лъчезар Якимов
гл. ас. д-р Людмила Лозанова
гл. ас. д-р Петър Димов
докторант Николета Сотирова
биолог Гергана Георгиева
биолог Костадин Катранджиев
биолог Магдалена Златанова
биолог Иван Тодоров