Skip to Content

Отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология"

Завеждащ-отдел: доц. д-р Михаела Недялкова

Секция "Мутагенеза от околната среда"
Завеждащ-секция: доц. д-р Теодора Тодорова

гл. ас. д-р Петя Първанова
проф. д-р Стефка Чанкова (извънщатен)
гл. ас. д-р Мария Йовкова
гл. ас. д-р Мартин Димитров
ас. Красимир Бояджиев
техник Станислава Кулекова

Секция "Биомониторинг и екологичен риск"
Завеждащ-секция: доц. д-р Иван Пандурски

доц. д-р Михаела Недялкова
проф. д-р Румяна Мечева (извънщатен)
доц. д-р Габриеле Йовчев
доц. д-р Надежда Тодорова
доц. д-р Светла Гатева
доц. д-р Маргарита Топашка-Анчева (извънщатен)
доц. д-р Йордан Кошев
гл. ас. д-р Цветелина Герасимова
гл. ас. д-р Цвета Ангелова
гл. ас. д-р Петър Остоич
гл. ас. д-р Мария Качамакова
ас. Илиана Алексиева
биолог Александър Станков
биолог Николай Караиванов
биолог Калина Митева

Секция "Екология на съобществата и консервационна биология"
Завеждащ-секция: доц. д-р Борислав Наумов

проф. д-р Васил Попов
проф. д-р Вълко Бисерков
доц. д-р Симеон Луканов
гл. ас. д-р Сирма Зидарова
гл. ас. д-р Невена Иванова
гл. ас. д-р Мирослав Славчев
гл. ас. д-р Хелиана Дундарова
гл. ас. д-р Ангел Дюгмеджиев
гл. ас. д-р Боян Мичев
гл. ас. д-р Емилия Вачева
биолог д-р Надежда Джоргова
биолог Силвия Дюлгерова
биолог Ирина Кръстева
докторант Костадин Андонов
докторант Благовеста Димитрова
докторант Ния Тошкова
докторант Георги Кръстев

Секция "Екосистемни изследвания с център LTER - България"
Завеждащ-секция: проф. д-р Цветан Златанов

доц. д-р Светла Братанова-Дончева (извънщатен)
проф. д-р Нешо Чипев (извънщатен)
гл. ас. д-р Радка Фикова
гл. ас. д-р Людмила Лозанова
гл. ас. д-р Петър Димов
биолог Гергана Георгиева
биолог Магдалена Златанова